четвер, 2 грудня 2010 р.

11 клас

 Тема:    Алгоритм. Базові конструкції
Теорія
            Алгоритм – це правило, що задає послідовність команд, які потрібно виконати для отримання результату. Властивості алгоритму:
а) Визначеність /алгоритми складаються з певної послідовності команд/.
б) Скінченність.
в) Результативність / дає результат (правильний або неправильний)/.
г) Правильність /якщо алгоритм досягає мети/.
д) Формальність /може бути виконаний не одним виконавцем, а декількома/.
 Існує три
способи опису алгоритмів.
Алгоритми можуть задаватися:
  • Словесним або формульним способом. Таким способом ми описували алгоритми при розгляді прикладу 1.
  • Графічний у вигляді блок-схеми /буде розглядатись далі.
  • Алгоритмічною мовою або мовою програмування.
Задача з розвязком
Задача: Щоб не запізнитися на наступний урок, семикласник має навчитися складати свої речі в рюкзак за 15 секунд. Скільки разів встигне скласти  свої речі семикласник за Х хвилин великої перерви?
Дано: Х - хвилини
Знайти: N -рази
Розв'язок:
60/15 - разів складає портфель семикласник за 1 хв.
N:=Х*60/15
Примітка: ":=" - знак "присвоїти значення"
Самостійно створити блок-схеми розв'язку задач:
  1. Визначити площу прямокутного килима, що лежить у кімнаті.
  2. У кота Матроскіна є город, що має форму квадрата, периметр якого Х метрів. Чому дорівнює площа городу?
  3. До Петрика прийшли на День народження Х гостей. З них Y – його однокласники, а всі інші – найближчі родичі. Скільки найближчих родичів завітало на День народження до Петрика?


Немає коментарів:

Дописати коментар