четвер, 2 грудня 2010 р.

10 клас

Тема:   Електронні таблиці
Мета:   засвоїти призначення електронних таблиць, навчитись основам роботи в програмі електронні таблиці Excel.
Опрацюй теорію

         Ми вже говорили про те, що часто при роботі з документами в офісі доводиться стикатися з таблицями. І, вивчаючи Word, ми розглядали питання роботи з таблицями. Але назвати Word редактором, ідеально пристосованим для роботи з таблицями, не можна. Він не дозволяє проводити розширене сортування, встановлювати зв'язки між комірками і багато що інше, необхідне при роботі з числовими табличними даними.). Для цієї мети служить спеціальний редактор, призначений для роботи з табличною інформацією, – програма - електронна таблиця Excel.
На сьогоднішній день Excel є наймогутнішою програмою, призначеною для роботи з електронними таблицями. Вона володіє безліччю функцій, які нададуть вам істотну допомогу в повсякденній роботі. Слід сказати, що в світі існують і інші табличні редактори – наприклад, російський Лексикон-XL.
Однією з найважливіших особливостей електронних таблиць є здатність пов'язувати комірки один з одним за допомогою формул, причому, програма дозволяє працювати з різними форматами відображення чисел – грошовими, цілими, датою, часом, відсотками і багатьма іншими.
Робоче вікно Excel містить стандартний рядок заголовка, меню і панелі інструментів. Під ними розташована панель, у складі якої є поле імені і рядок формул.
При запуску програми Excel відкривається вікно, що містить нову робочу книгу. Робоча книга - це багатосторінковий документ Excel, кожна сторінка якого називається робочим листом. У вікні документа відображається активна сторінка. За умовчанням книга містить три робочих листа з іменами Лист1, Лист2 і Лист3. Таблиці в програмі Excel створюються на робочому листі. Робочий лист роздільний на рядки і стовпці, які, перетинаючись, утворюють комірки. У комірки вводиться вміст таблиці. Робочий лист складається з 256 стовпців (від А до IV) і 65 536 рядків. За умовчанням рядки нумеруються, а стовпці позначаються однією або двома латинськими буквами.
Кожна комірка має власну адресу, вона визначається ім'ям стовпця і номером рядки, якому належить комірка. Наприклад, комірка в лівому верхньому кутку робочого листа з текстом, що міститься в ній, «Найменування» має адресу А1. Хоча створюється враження, що частина тексту переходить в комірку В1 наступного стовпця, насправді ж текст розташований в комірці А1.

Виконай  практичне завдання на комп’ютері:
1.   Завантажте Microsoft Excel . Уважно розгляньте вигляд вікна Microsoft Excel-Книга1.
2.   Створити таблицю у відкритому вікні Ms Excel на Аркуші1

1
2
3
середнє
сума
1
41
50,5
124,3


2
181
0,5
42,5


3
37
37,5
60


4
20
40
82,5


ВСЬОГО
Бажаю успіхів!

Немає коментарів:

Дописати коментар