понеділок, 21 березня 2011 р.

Комп'ютерна графіка


Шановні учні!
  Вивчаємо розділ "Комп'ютерна графіка".
Розподіл навчальних годин на вивчення розділу програми інформатика
9 клас 

7. Комп’ютерна графіка (7 год.)
7.1. Засоби перегляду й перетворення графічної інформації 
(1 год.)
Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Призначення та класифікація засобів обробки графічних даних.
Формати графічних файлів. Засоби перегляду зображень та перетворення графічних форматів.

7.2. Основи растрової графіки (3 год.)
Джерела й параметри растрових зображень. Поняття про роздільну здатність, глибину кольору та їх зв’язок з якістю растрових зображень. Робота в середовищі редактора растрової графіки: робота з файлами, використання інструментів малювання, виділення фрагментів малюнку, їх переміщення та копіювання. Створення текстових написів. Настроювання кольору.

Практична робота № 11. Створення растрових зображень.

7.3. Основи векторної графіки (3 год.)
Принципи побудови й обробки векторних зображень.
Засоби графічного редактора, вбудованого у середовище офісних програм; створення простих векторних зображень. Інструменти малювання. Малювання геометричних фігур. Операції з об’єктами.
Зафарбування об’єктів, встановлення параметрів заливки.
Створення малюнків з кривих і ламаних. Багатошарові зображення, керування розміщенням об’єктів за шарами. Вирівнювання й групування об’єктів. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування.


                Практична робота № 12. Створення векторних зображень.


Немає коментарів:

Дописати коментар